Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtöki Csoport

Katolikus Ifjúsági Közösség

Péntek
Szombat
Vasárnap

Az Egyház egysége / Szent Bonifác

Csücsop

Csütörtöki levél

Sziasztok!

A vizsgaidőszak engem is megtizedelt :-), így csak most jutottam el a múlt heti hittan beszámolójához! Nem mintha bárki is hiányolta volna…:- (

Múlt csütörtökön volt a Csucsop-TeDeum! Na, nem mintha ezentúl nem kéne hittanra járni, csak a nyári időszakban most volt velünk utoljára püspök atya, így megragadtuk az alkalmat egy közös zárómisére! A mise elején püspök atya köszöntötte az akolitussá szentelt Bolla Pistit ill. megemlékezett az úton lévő (azóta már épségbe hazaérkező) csíksomlyói zarándokainkról!

Püspök atya homíliájában az aznapi evangéliumról ill. az ünnepelt szentről beszélt.

1. Mint mondta, a Pünkösd előtti időszakban az Egyház Jézus főpapi imáját olvassa az evangéliumból. “Legyen egyek, ahogy én, Atyám, Benned és Te bennem”. Jézus az egységért imádkozik. Mi ez az egység? Jézus az Egyházban elsődlegesen nem egy intézményes egységet képzel el. Ahogyan az Atya és a Fiú egysége a Szentlélekben valósul meg, úgy mi is a Lélekben lehetünk egyek Jézussal és az Atyával! Ez valósul meg a keresztelés által: egység a Szentháromsággal és a többi kereszténnyel! Soxor bele sem gondolunk, mekkora erőt adhatna ez – és micsoda felelősség is egyúttal! Ez nem egy szimpátia-egység, annál sokkal mélyebb! Sajnos, ezt az egységet sok keresztény nem éli meg, mint ahogyan nagyon sokan nem élik meg a kereszténységüket sem. Nagyon kevesen vagyunk, akik ide csütörtökönként összejövünk… De itt egy kicsit megtapasztalttá válik ez az egység! Mi kell az egységhez? Csak az tud egységben lenni a másikkal, aki egységben van önmagával! Ahhoz, hogy eggyé legyünk egymással, nekünk is eggyé kell válnunk!

2. Szent Bonifác. 673ban született Angliában, 754ben halt vértanúhalált. Átjön a kontinensre, majd bencés szerzetes lesz (vagy fordítva volt a sorrend?…). Mit tanulhatunk tőle? 1. Egység az Egyházzal!( elmegy a pápához, felajánlja neki a szolgálatát -> pápai legátus lesz); 2. Imádkozó, radikális emberek kellenek! (ahol megtérít embereket, mindenütt kolostorokat alapít. 3. Kiirtani a bálványt! (a germánok szent tölgyét vágatja ki) Az evangélium igazi misszionáriusa volt, élete kockáztatásával is hirdette. Ma ez nagyon hiányzik az egyházból!!!

A nyárra püspök atya mindenkinek tartalmas pihenést kívánt, és azzal bocsátott útra bennünket, hogy őrizzük az egységet! (belső élet, ima, az evangélium megismerése és megélése). “Amilyen a nyaratok, olyan lesz a hivatásotok, az életetek is!”

Most el kell mennem a gépteremből, a hirdetéseket külön levélben küldöm!

Szeretettel: István

Csücsop