Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtöki Csoport

Katolikus Ifjúsági Közösség

Péntek
Szombat
Vasárnap

Elköteleződés

Zsófi

Csütörtöki levél

»Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.« Akkor élünk igazán, ha merünk szeretni. Akkor szeretünk szívből, ha nem félünk elköteleződni. De mi kell ahhoz, hogy meg tudjuk hozni életünk legfontosabb döntéseit? Elég pusztán az emberi erő? Nem, hiszen a szívünkben nem él más, csak félelem és szeretet. Ez a két erő dúl örök harcot, és az Isten az, Aki képes eldönteni a küzdelmet. A héten a 15-ös kiscsoport az elköteleződés témájával foglalkozott ráhangolódásában.

 

Szívem telve van Veled…

I. A közösségi elköteleződésről (Marci)

Egy közösség melletti elköteleződés során fontos megvizsgálni, hogy a céljaink összhangban vannak-e egymással. Minden közösség rendelkezik olyan írott vagy íratlan szabályokkal, melyek segítenek eldönteni, hogy tudunk-e azonosulni a csoporttal. Ez a választás kihatással van az elköteleződésre. Most egy olyan megközelítést szeretnék elétek tárni, ami az egyént veszi górcső alá a közösség szemüvegén keresztül. Ez a kutatás nyolc fontos jellemzőt tár fel:

 1. Erő (Megerősítő erő. Az ezzel rendelkező ember képes másokat megerősíteni.)
 2. Lelki ajándékok gyakorlása a közösség szolgálatában.
 3. Szenvedély (Az Istennel való kapcsolat mélysége. A kutatás kilenc attitűd típust tárt fel, ami a közösségek többségében egyszerre jelen van, de eltérő mértékben: elméleti központú, tanközpontú, bibliaközpontú, átadó, aszkéta, lelkes, misztikus, szentségközpontú, érzékelő.)
 4. Hatékonyság (Funkcionális szervezeti forma, az öncélúság elhagyásával.)
 5. Inspiráció (Inspiráló tisztelet Isten iránt,  bensőséges kapcsolatok.)
 6. Közösség (Holisztikus kiscsoportok, amelyek a fejünkre, kezünkre és szívünkre is hatással vannak, és ösztönzik a gondolkodásunkat. Ha minden csoporttag hozzáadja a maga „energiáit”, a csoport boldog és hatékony lesz. A holisztikus csoport pontosan az ellentéte annak, ami elvárja, hogy szórakoztassák.)
 7. Szükségletek betöltése (Valódi szükségleteket megcélzó evangelizálás.)
 8. Szeretet (Cselekedetekben is megnyilvánuló szeretetteljes kapcsolatok.)

Mindnyájan rendelkezünk megfelelő adományokkal és tálentumokkal, amelyeket a közösség szolgálatába állíthatunk, így elősegítve a kollektív és az egyéni fejlődést.

 

Alapjukban meginognak…

 

II. Elköteleződés a párkapcsolatban (Réka)

Én Pál Feritől hoztam nektek néhány gondolatot, aki a párkapcsolatokról beszél. Ha megvan bennünk az elköteleződés, akkor automatikusan hosszútávon gondolkozunk, és a megoldási lehetőségek közül azt választjuk, ami megfelel a jövőképünknek. Ha nincsenek távoli terveink, akkor a rövidtávú célok veszik át az irányítást (tudat alatt is).

Az elköteleződés olyan biztonságos világot teremt, ami lehetőséget ad arra, hogy kiteljesedjünk, és olyanok legyünk egymás mellett, amilyenek valójában vagyunk. Segít, hogy képesek legyünk a társas énünkben élni, és tiszteljük a kapcsolatot, melyet ápolni is kell. Az intimitás lényege, hogy merjük magunkat megmutatni a másiknak. Ez csak akkor lehetséges, ha nem fenyeget, hogy a társunk megsebez minket védtelenségünkben.

De miért is nehéz elköteleződni? A döntés nehézségei:

 1. Bizonytalanság és elégedetlenség. 
 2. De lehetséges az is, hogy már elköteleződtünk valami felé, csak nem vettük észre. Pl. amikor valaki nem tud leválni a szüleiről.
 3. Lassabb érési folyamat.
 4. Szilárd, érett személyiség hiánya. Az elköteleződés nehézsége ilyenkor csak tünet.

Ugyanakkor látni kell, hogy sosem készen hozzuk meg az életre szóló döntéseket. A választás lehet az érés része is, ami a megtett lépések nyomán folyik tovább. A kor hatása, hogy napjainkban sok a lehetőség, és nem szeretünk bármiről is lemaradni, ezért inkább nem realizáljuk a dolgokat. A bizonytalanság mögött állhatnak irreális félelmek is, pl. nem merünk hibázni. Ettől függetlenül rossz az az elképzelés, hogy minden a választásunkon múlik. Ha minden csak egy döntésünkön múlna, akkor nem lenne az életünk a kezünkben, és nem tudnánk kijavítani a hibáinkat. Nagyban segíti az elköteleződést, ha fejlesztjük a személyiségünket, és reális, pozitív önbecsülést alakítunk ki.

A témáról itt hallhattok bővebben.

 

Csak Jézusnak szolgálok…

 

III. Elköteleződés a munkában (Jani)

Én diákokkal foglalkozom, és mostanában látom rajtuk, hogy nehezen tudnak döntést hozni a továbbtanulásról. Elgondolkodtam, hogy miért nehéz az embernek elköteleződnie? Mert ilyenkor…

…az összes többi lehetőségről le kell mondania.

…fél attól, hogy jól döntött-e. Sok érettségi előtt álló fiatal úgy érzi, ha most nem jól választ, akkor tönkremegy az élete.

Számomra igen kedves a Tűzszekerek c. film, amiből ez az egyik kedvenc mondatom: “Krumplipucolással is szolgálhatod az Urat, ha abban a tökéletességre törekszel.” Fontos, hogy felfedezzük, miben vagyunk tehetségesek, és bármit is teszünk, azt igyekezzünk minél jobban csinálni. Ha egy munka mellett már elköteleződtünk, akkor próbáljunk helytállni még akkor is, ha unalmasnak találjuk, és nincs hozzá sok kedvünk. Ezzel értéket teremtünk.

 

Néked hódolok…

 

IV. Elköteleződés a lelki életben (Reni)

Mi a lelki élet? Az ember tudatos odafordulása Istenhez. Szentmártoni M. szerint ennek a folyamatnak különböző szakaszai vannak, melyek nem határolhatóak el szigorúan. Szent Pál útja egy jó példa erre az odafordulásra. Tekintsük most át az életét, és a benne megjelenő fontos állomásokat:

Megtérés (Hová megyek?) – A damaszkuszi út, mint új kezdet.

Aszkézis (Hogyan megyek?) – A hívás szabad beleegyezésre és közreműködésre hív: »Ám amit akkor előnynek tartottam, azt Krisztusért hátránynak tekintem.« /Fil 3,7/

Önazonosság (Ki vagyok?) – Az új önazonosság (apostol) fokozatos kialakulása.

Karizma (Mit kell tennem?) – Küldetéstudat: a pogányokhoz odafordulni.

Határok (Hogyan jutok el az üdvösségre?) – Az alkalmatlanság megtapasztalása: »Hiszen nem a jót teszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok.« /Róm 7,19/.

Misztika (Hogyan kell élnem, és cselekednem?) – Szeretethimnusz, szeretetben való meggyökerezettség.

 

Áll a fájdalomnak anyja…

 

V. Elköteleződés szabadidős tevékenységek iránt (Anti)

Amikor kikapcsolódunk, akkor is fontos, hogy elköteleződéssel vágjunk bele az új tevékenységbe, különben komolytalan a törekvésünk. Ha sportolunk, akkor átélhetjük a mozgás örömét, és megtapasztalhatjuk, milyen csapatjátékosok vagyunk. Egy kórus is hasonló élményt ad. Az elköteleződésnek az alábbi aspektusait emelném ki:

 1. Kimondom és tudatosítom magamban, hogy tagja vagyok a kórusnak. Ismerem, hogy mi a csapat célja.
 2. Vállalom, hogy áldozatokat hozok a közösség céljaiért.
 3. Belátom, hogy nemcsak én számítok, és figyelembe veszem a rajtam kívül álló tényezőket.
 4. Számolok vele, hogy véges az időm, és jól kell beosztanom. Értéket teremtek az elköteleződésemmel, ugyanakkor megérzem, hogy én is egy nagyobb egység része vagyok.

 

VI. Megosztás (Évi)

Nekem könnyen megy az elköteleződés, mert nem érzem, hogy elveszteném vele a szabadságomat. Nem okoz problémát, hogy megnyíljak másoknak, vagy közel kerüljek emberekhez. Mégis olykor úgy érzem, hogy túlságosan szétszórom magam, mert nem tudom fenntartani azokat a kapcsolatokat, amiket létrehoztam. Végesek az energiáim. Azt gondolom, hogy felelősségteljesen kell döntenünk, amikor barátságokat építünk ki. Ezzel kapcsolatban hoztam egy történetet: A kisherceg és a róka.

 

Mert tudom… 

 

Kérdések

 1. Mennyire vagyunk elkötelezettek a közösségünk/hivatásunk felé?
 2. Nehezünkre esik elköteleződni valami mellett?
 3. Van olyan terület az életünkben, amiben nehezebb elköteleződni, mint egy másikban? Melyik az?
 4. Mi segít abban, hogy el tudjunk köteleződni valami mellett?
 5. Felfedeztük már, hogy melyek azok az adományaink, amiket a közösség szolgálatába állíthatunk?
 6. Hol tartunk az életszentség felé vezető úton?
 7. Mi okozza a legtöbb kételyt a (jövőbeli) munkánkkal kapcsolatban?
 8. Miért lennénk hajlandóak pályát módosítani?
 9. Mennyire látható a munkavégzésünkön, hogy keresztények vagyunk?
Csücsop