Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtöki Csoport

Katolikus Ifjúsági Közösség

Péntek
Szombat
Vasárnap

Türelem

Zsófi

Csütörtöki levél

»A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. […] Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre.« – És hogy addig mit tehetünk? Türelmesen várakozunk. A 13-as kiscsoport ezzel a témával foglalkozott ráhangolódásában.

 

Megszülettem…

I. Megosztás (Dávid)

A türelmet három definícióval jellemezhetjük:

 1. a megfelelő idő kivárása;
 2. erény, ami a kívülről érkező  megpróbáltatások elviseléséről szól;
 3. tolerancia mások elviselésére.

A türelem szótöve a tűz, ami a tüzesség hiányára utal. A türelem gyakran együtt jár a fájdalommal, és olyan dolgokból fakad, melyeken nem tudunk változtatni. De éppen ez a felismerés vezet el Istenhez, ami során rájövünk, hogy nem vagyunk mindenhatóak. A türelem  megélése által kiengesztelődhetünk önmagunk és mások korlátaival. A családunk sokat segíthet abban, hogy az érdekeinket összehangoljuk, és a határainkat elfogadjuk.

 

Király vagy…

 

II. Szentírási idézetek (Flóri)

A türelem: Jak 5,7-11.

Végső intelmek: 1Tessz 5,12-23.

Türelem és önuralom: Sir 1,22-24.

 

Mester, hol lakol?

 

III. Megosztás (Dóri)

A várakozás, udvarlás manapság teljesen kiveszett a mindennapokból. De ezen talán már meg sem lepődünk, hiszen mit lát a gyermek, ha megnéz egy rajzfilmet? Felfoghatatlanul gyors vágásokat, fényeket, izgalmat, feszültséget és rohanó eseményeket… Korábban serdülnek a gyerekek, de a testi fejlődés nem jár együtt az érzelmi és pszichológiai fejlődéssel. Mivel ez a két jelenség nincs egymással szinkronban, feszültség ébred a kamaszban. A fiatalok minél előbb felnőttek szeretnének lenni, mert ezt az állapotot azonosítják a szabadsággal. Ennek megfelelően cselekszenek, és nem hagynak időt egymás/önmaguk megismerésére.

Kamaszkorban rendkívül fontosak a baráti kapcsolatok és az érzelmi fejlődés. Az egész világ, a filmek, a magazinok és a közösségi oldalak is azt sugározzák, hogy ha nincs párkapcsolatod, az „ciki”. Ezek a kapcsolatok nagyon hamar elköteleződés-szerű kapcsolattá válnak: lásd összeköltözés, „örökkön örökké”, „életem értelme” frázisok a Facebookon. A baráti kapcsolatokban tudjuk megtanulni a nem szerelmen alapuló együttlétet és alkalmazkodást. Ezen keresztül válhatunk alkalmassá az ellenkező nemmel való szerelembe esésre, a házasodásra, az elfogadásra, megbocsátásra és a szülővé válásra. 

Korunk másik nagy problémája, hogy sokan még 30 évesen is a szülőkkel laknak, és nem képesek elköteleződni sem a munka, sem a házastárs mellett. A fiatalok nem tudnak önálló, érett egyéniséggé, önmagát és a vágyait ismerő személyiséggé válni. Leválás nélkül összecsapódnak a párok, és közben ugyan idővel változnak, érettebbek lesznek, de egyszer csak ott állnak, mint kiégett házaspárok. Az emberek nem képesek egyedül lenni. Mindegy, hogy ki, csak legyen valaki mellettük. Az érett személyiségnek éppen az az egyik ismérve, hogy képes egyedül, önmagával lenni, meg tud állni a saját lábán. Tud gondolkozni, ismeri a saját vágyait.

A házassághoz vezető úton is rengeteg türelemre van szükség: türelemmel ki kell várni a társat, és nem kell feltétlenül az elsővel összeházasodni, akivel találkozunk. Türelem kell a másik, és önmagunk megismerésére. Végül türelem kell ahhoz is, hogy miután kiderültek a különbözőségek/problémák, legyen erő az összecsiszolódáshoz, kommunikációhoz és helyes bánásmódhoz.

 

(Forrás: A Szív, 2016. április)

 

Meghívtál, hogy vízre lépjek… 

 

IV. Történet (Vera)

Aranyosi Ervin: A fiú és a szögek

 

Alleluja (Nézzétek az Ég madarait…)

 

V. Előadás (Püspök atya)

A türelem a Szentírás szerint erény, de nem mindenek felett álló érték. A köznyelvben csak a szó pozitív jelentése ismert, pedig a biblikus leírása ennél árnyaltabb. Isten olykor megengedi a betegséget és a szenvedést, mint ahogy Jézus is állhatatos volt a kereszthalálig. Ez a türelem azonban nem egy esztelen magatartás. Nem minden esetben helyes, ha türelmesek vagyunk, ezt az alábbi példa jól leírja:

A muzulmánok felháborodnak, ha az értékeiket gyalázzák, és a zsidók sem tesznek másképp. Tőlünk, keresztényektől mégis gyakran toleranciát várnak el, pedig ez nem helyes magatartás. Amikor azt állítják, hogy a vallásgyalázást is el kell tűrnünk Jézus tanításaira hivatkozva, akkor hibás kontextusba kerül a türelem fogalma.

Az irgalom az Isten mindenhatóságából fakad. Csak az tud türelmes lenni, aki erős; a legyőzött erre képtelen. Van igazság abban a mondásban, hogy aki kiabál, annak sosincs igaza, mégis meg kell védenünk saját belső meggyőződésünket is. A szimpátia/empátia nem mindenen felül álló érték.

Amikor Jónás történetét olvassuk a Szentírásban, találkozunk az Isten kegyelmével. Az Atya türelmes, de nem esztelen módon elnéző. Az Újszövetségben más kontextusban kerül elő ez az érték. Az Ősegyházban az apostolok azt hitték, hogy a világvége hamar el fog következni Jézus feltámadása után, de mégsem így történt. Türelemmel kellett élniük mindennapjaikat, ahogy az Úr parancsolta. Erre csak úgy lehettek képesek, hogy hittek az Atya gondviselésében.

Isten malmai lassan őrölnek, de őrölnek.

 

Kérdések

 1. Idézz fel egy alkalmat, amikor próbára tették a türelmed! Hogyan élted át ezt a helyzetet?
 2. Mit lehet kezdeni azzal, amikor a környezetünkből és a mindennapjainkból eltűnik a türelem?
 3. A türelem a szeretet műve, ezért egy istenélmény forrása is lehet. Te éltél már át ilyet?
 4. Mennyire vagy türelmes?
 5. Mik a türelem szinonimái? Mik az ellentétei?
 6. Sokszor nem a másik emberért, hanem önvédelemből és kényelemből vagyunk türelmesek. Hogy ítéled meg azokat, akik megalkuvásból elnézőek?
 7. Lehet türelem nélkül józanul cselekedni?
 8. Fejleszthető-e a türelem? Milyen tűrési technikáid vannak?
 9. Mikor nem kell türelmesnek lenni?
Csücsop