Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtöki Csoport

Katolikus Ifjúsági Közösség

Péntek
Szombat
Vasárnap

Közösség

Dondó

Csütörtöki levél

csoportkép “Az ember azért lép be egy közösségbe, hogy boldog legyen. Azért marad benne, hogy másokat tegyen boldoggá.” A 18-as, Világ Világossága kiscsoport ezzel a gondolattal készült a ráhangolódásra. Témájuk a Közösség, melyhez gondolatokat Jean Vanier: A Közösség című könyvből merítettek.

Nézz, testvér, fel…

Eszti

Hogy mit is jelent közösségben lenni, az elmúlt évek alatt, amióta a Csücsop része vagyok, folyamatosan változott. Ami itt tartott, és amit szeretnék is majd tovább vinni, az annak a megélése, hogy a kereszténység élhető, és megélhető, és hogy Istennel kapcsolatban lenni, belőle élni a mindennapokban, az öröm, és megosztható. Eszembe jutott egy korábbi ráhangolódáson elhangzott gondolat: ” ahol vagyunk, ott nem véletlenül vagyunk, hanem Isten helyezett oda, és meghívott valamire”  Közösségben lenni is ez a meghívás, és válasz a meghívásra, és a közösségen keresztül is Isten hív folyamatosan növekedésre, feladatokra….ha figyelek rá, és merem vállalni.

“Mert mi nem azért vagyunk közösség, mert van közös tervünk, még csak azért sem,mert szeretjük egymást, hanem azért,mert Isten hívott egybe bennünket”

(Jean Vanier: A Közösség)

Szívem telve van Veled…

Veron

A közösség témája kapcsán rengeteg dolog eszembe jutott, mégis amin először el kezdtem gondolkodni az a csoporthoz tartozás szerepe, jelentősége volt. Szakdolgozatomban egy egész fejezetben tértem ki a témára, amiben kiderült, hogy a vizsgált csoport elsődleges motivációja az, hogy abban a közösségben ahova tartoznak, feltétel nélkül elfogadják őket, valamint mindig számíthatnak egymásra. Én is úgy gondolom, hogy ezek a tényezők alapvető pillérei egy közösségnek. Yalom szerint a legfontosabb jegyek közé tartozik az egyetemesség (ugyanaz a célunk, egy irányba tartunk), a reménykeltés (reményt tudok adni a másiknak) az altruizmus (segíteni, támogatni tudjuk egymást) Biztos sokan ismeritek a darvak csoportos repülési hasonlatát, ez számomra nagyon jól szemlélteti, hogy hogyan kell egy közösségnek együtt egy irányba “repülni”. V alakban repülnek, csapatban, a csoport elején és oldalán a tapasztaltabb madarak repülnek, akik felelősek az irány, illetve az alakzat megtartásáért. Maga a forma lesz alkalmas arra, hogy az együttes mozgás által kiküszöböljék a fáradtságból, repülési tapasztalatlanságból eredő hibákat, valamint segít abban is, hogy minden tagja elérje úti célját.  Ennek kapcsán kezdtem el gondolkodni a csoportvezető szerepéről. Számomra általában meghatározó, hogy milyen is az adott közösség vezetője. Például elég fontosnak tartom, talán a legszorosabb közösségben, a családban a szülők szerepét. Milyen hatással van személyük a közösség alakulására nézve. Úgy gondolom, nagyon szerencsésnek mondhatjuk magunkat, ha arra gondolunk, hogy a mi közösségünk vezetője (Isten) valójában tökéletes. Egészen biztos, hogy jó irányba terel minket, mindig számíthatunk rá, mindenkire egyenként odafigyel számon tart, sosem okoz csalódást. Éppen ezért meghatározónak tartom, hogy jó kapcsolatot ápoljunk vele és ez által, ténylegesen együtt tudjunk haladni az ő általa kijelölt úton.

Megosztásomat én is egy Jean Vanier idézettel zárnám.

“Nem kell keresnem az ideális közösséget. Azokat kell szeretnem, akiket Isten ma mellénk állított. Ők Isten jelenlétének jelei számunkra. Talán másféle embereket szerettünk volna, vidámabbakat, okosabbakat. De Isten őket adta nekünk, őket választotta ki számunkra. Velük kell létrehoznunk az egységet és élni a közösséget. Barátainkat mindig magunk választjuk, de testvéreinket nem: ők adva vannak számunkra. Ugyanez áll a közösségre is.”

Hétköznapok Szentlelke

Anna

“Igazi közösség akkor kezd el létezni, amikor a tagok nem rejtőznek el többé egymás elől, amikor már nem iparkodnak igazi vagy állítólagos értékeiket bizonyítani.”

(Jean Vanier: A Közösség)

A gimnáziumi évek alatt én is sokat rejtőzködtem, és egy hosszabb folyamat volt, mire felismertem, hogy ha az igazi személyiségem elrejtem mások elől, és számukra csak egy részleges, kilúgozott képet mutatok, akkor fokozatosan eltávolodok másoktól, és nem lesznek igazi barátaim. Fel kell vállalni önmagunkat, a sebezhetőségünket, és a ciki tulajdonságainkat a barátságok érdekében, de megéri.

Csak Jézusnak szolgálok…

Dondó

“Mintha Isten örömét lelné abban, hogy a keresztény közösségekben emberileg igen különböző személyeket hív össze, akik kultúrájukat, társadalmi osztályukat vagy hazájukat tekintve igen távol állnak egymástól. A legszebb közösségek éppen ilyen sokféle és különböző természetű személy összefogásából jönnek létre. Ez mindenkit arra kötelez, hogy lépjen túl rokonszenvein és ellenszenvein, és a másikat a maga eltérő tulajdonságaival együtt szeresse.

Jézus elsőként alapvetően különböző embereket választott ki az apostolok gyülekezetébe, hogy vele éljenek: Péter, Máté (vámos), Simon (zelóta), Júdás… sohase jártak volna együtt, ha a Mester nem hívta volna meg őket. És amikor együtt voltak, azon perlekedtek egymás között: ki a legnagyobb köztük. Nem, a közösségi élet nem könnyű, de lehetségessé válok, ha Jézus hív meg bennünket.”

(Jean Vanier: A Közösség)

Kemény szavak, és őszintén szólva ezt a saját kiscsoportomban, magamon is tapasztalom. Nagyon másképp látjuk sok esetben a dolgokat, de amióta Csücsopra járok, sokat fejlődtem azáltal, hogy olyan emberekkel vagyok együtt, akikkel néha teljesen különböző véleményen vagyok – de mégis a hit összeköt minket.

Fivérem nap, és nővérem Hold

Lili

A közösség számomra…

 • elfogadás
 • befogadás
 • önelfogadás
 • nyitottság
 • aktív emberek
 • szeretetközösség
 • Krisztus nevében együtt lenni
 • barátok
 • megosztások
 • tanúságtételek
 • Istenkapcsolat
 • önzetlenség
 • empátia
 • humor
 • 18-as kiscsoport
 • felelősségek: csoportvezetőség; keltetős szolgálat; színjátszó
 • összetartozás
 • 3-as kapcsolat: Isten-én-közösség
 • együtt egy felé nézünk

Egy szív, egy lélek
János evangéliuma azt adja hírül, hogy Jézus szenvedése előtt imádkozott az Atyához tanítványai közösségéért e szavakkal: “Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám bennem vagy s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17, 21) Az egyház legmélyebb valóságában közösséget alkot Istennel, meghittségben van Istennel, a szeretet közösségében és Krisztussal és az Atyával a Szentlélekben mely testvéri közösséggé bővül. Ez a Jézus és az Atya közötti kapcsolat a köztünk, keresztények között létrejött köteléknek. Ha ennek részesei vagyunk, és elmerülünk a szeretet e forró kohójában, akkor valóban egy szívvé és egy lélekké válhatunk egymás között. Mert Isten szeretete elégeti önzésünket, előítéleteinket, belső és külső viszályainkat.”

ÁLTALÁNOS AUDIENCIA, SZENT PÉTER TÉR
2013. október 30. vasárnap

(forrás: Alicia von Stamwitz: Ferenc Pápa ihlető szavai)

Nézzétek az ég madarait…

A világnak Krisztus kell…

Kiscsoportos kérdések

 1. Miért vagy ma este itt? Miért vagy Csücsopos? Hogyan definiálnád magadat a közösségben?
 2. Hogy érzed magad Csücsopon? Milyennek látod a közösségi életet?
 3. Mit jelent számodra, hogy egy katolikus közösségbe jársz?
 4. Mit adott neked eddig a Csücsop?
 5. Mit tudsz tenni a közösségben lévő emberekért? (kiscsoport és Csücsop szinten)
 6. ” … [A Csücsop] ugródeszka is, mivel a kezdetektől fogva egyik célunk, hogy tagjaink a Csücsopon szerzett közösségi tapasztalat birtokában később új közösségeket hozzanak létre vagy más, már működő közösségeket erősítsenek.” (részlet a régi honlapról)
  Te mit szeretnél továbbvinni?
Csücsop