Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtöki Csoport

Katolikus Ifjúsági Közösség

Péntek
Szombat
Vasárnap

Gábor atya

 

Gábor atyaNémeth Gábor atya a Csücsop lelkivezetője.

Bíró püspök atya 2018. novembere óta tartó kórházi kezelése miatt közösségünk lelkivezető keresésébe fogott. Gábor atya hívásunkra 2019. áprilisában érkezett először Csücsopra, néhány alkalom után pedig jelezte is nekünk, hogy szívesen vállalja a közösség lelkivezetését. Nagy örömmel fogadtuk ezt a hírt, kitartó imánk meghallgatásra talált!

Nagy tudású, ugyanakkor közvetlen, derűs atyát ismertünk meg Gábor atyában, akire lehet számítani. Ferenc pápa nyomán vallja, hogy a 21. századi világ, amely őrült tempót diktál és az ember természetétől idegen jelenségekkel van tele, azt igényli, hogy megszenteljük, felemeljük. „A jézusi megközelítéssel: akkor tudunk választ adni az emberek problémáira, ha ott vagyunk közöttük.”

Számos egyéb feladatai mellett, részt vesz hittanunkon, a ráhangolódások után megosztja velünk gondolatait az éppen aktuális témával kapcsolatban. Csütörtökönként lehetőségünk van nála szentgyónást elvégezni, vagy lelkibeszélgetést folytatni. 2019-es nyári táborunkban lelkigyakorlatot tartott, ő celebrálja közösségünk liturgikus alkalmait: a tanévnyitó Veni Sancte és az azt lezáró Te Deum szentmiséket.

Hálásak vagyunk érted, Gábor atya, és Isten áldását kérjük rád!

Életrajz

  • Született: Sopron, 1977. június 11.
  • Pappá szentelték: Győr, 2002. június 21.
  • Az MKPK Titkárságának irodaigazgatója 2018-tól

Háromgyermekes, hitét gyakorló római katolikus családban született Sopronban, itt is érettségizett. Utána teológiai tanulmányait Győrben, a Hittudományi Főiskolán folytatta. Az itt eltöltött két esztendő után Rómában a Német-Magyar Kollégium növendékeként a Gergely Egyetemen diplomázott teológiából, majd pedig erkölcstani szakképesítést szerzett. 2002-ben szentelték pappá. Két év segédlelkészi szolgálat után a Győri Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusaként töltött el nyolc évet, a Főiskolán 2004 óta oktat erkölcstant. 2005-ben doktorált, 2011-ben habilitált. 2013 és 2018 között Győr-Kisbácsán volt plébános, egy időben ellátva Győr-Sziget, Újváros és Pinnyéd közösségeket is.

Csücsop