Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtöki Csoport

Katolikus Ifjúsági Közösség

Péntek
Szombat
Vasárnap

Püspök atya

 

pp_atya

Bíró László püspök atya  (röviden csak Püspök atya) 1995-től
2018-ig, több mint 23 éven át rendületlen odaadással, vezette, fémjelezte közösségünket.

Szeretettel gondolunk rá, mielőbbi felépüléséért imádkozunk!

A vele készült interjút itt tudjátok elolvasni.

Püspök atya gondolatai a hitről és a közösségről

A jó közösség olyan, mint a membrán: vonz és szűr.

Nem lehet menekülni hittancsoportba, vallásosságba saját valóságunk elől. A valódi vallásosság belehelyez a valóságomba.

Szent az, akivel, ha találkozol, kétséged sincs afelől, hogy Isten létezik és szeret.

A misszió a hit túlcsordulása.

Az imában nem azért mondom ki Istennek a vágyaimat, hogy befolyásoljam, hanem mert szeretem.

Életrajz

  • Született:    Szekszárd, 1950. október 31.
  • Pappá szentelték: Szekszárd, 1974. június 23.
  • Püspökké szentelték: Kecskemét, 1994. május 21.
  • Jelmondata: TECUM PRO TE  (Veled, Érted)
  • MKPK Családügyi Bizottság elnöki kinevezés: 1994
  • MKPK Hitoktatási Bizottság elnöki kinevezés:  2003
  • Tábori püspöki kinevezés: 2009

 

Hitét gyakorló római katolikus családban született 1950. október 31-én Szekszárdon. A papi hivatásra diákkora óta készült, a középiskolát a győri Bencés Gimnáziumban végezte el, ahol 1969-ben érettségizett. Utána teológiai tanulmányait szintén Győrben, a Hittudományi Főiskolán folytatta.  1974-ben szentelték pappá. A családpasztorációban kezdettől fogva részt vett, kiemelkedő állomáshelye Pécs volt, ahol többek között Cserháti József megyéspüspök úr titkáraként dolgozott. 1994-ben szentelték püspökké és a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye segédpüspöke lett. Ugyancsak 1994-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából családreferens püspökké nevezték. Ezen megbízatása teljesítése során mind határon belül, mind határon túl előadásokat tart, lelkigyakorlatokat-, családreferens képzéseket vezet. Kiemelkedő feladatának tekinti a keresztény családok építését. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2003. június 3-5-ei nyári rendes ülésén az a megtiszteltetés érte, hogy a nyugállományba vonuló Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök úr helyett a MKPK Hitoktatási Bizottság elnöki tisztségével bíztak meg. 1995-ben a Központi Papnevelő Intézet rektora, majd 2009-től tábori püspök. 2014-ben, pappá szentelésének 40. évfordulóján korábbi és jelenlegi közösségeivel együtt ünnepelt Kecskeméten, az alkalom kapcsán saját honlapot is kapott.

Csücsop