Hétfő
Kedd
Szerda

Csütörtöki Csoport

Katolikus Ifjúsági Közösség

Péntek
Szombat
Vasárnap

Püspök atya

 

pp_atya Bíró László püspök atya  (röviden csak püspök atya) neve fémjelzi közösségünket. Hét fiatal a pécsi közösségéből Budapestre kerülve felkereste őt, hogy legyen leendő közösségük lelki vezetője. A Csütörtöki Csoport azóta Budapest egyik legnagyobb ifjúsági közösséggé nőtte ki magát. Az évről évre új tagokkal bővülő csoport lelki épülését több mint 20 éve rendületlen odaadással és szeretettel szolgálja.

Egyéb feladatai mellett szinte minden héten részt vesz hittanunkon, és a ráhangolódások után megosztja velünk gondolatait az éppen aktuális témával kapcsolatban. Időről időre előkerülnek hasonló témák, melyekkel kapcsolatban ismétlődő „mondásai” visszacsengenek fiatalabb és idősebb Csücsoposok fülében egyaránt.

Püspök atya celebrálja liturgikus alkalmainkat, az évindító Veni Sanctét, az évzáró Te Deumot, valamint nyári táborainkban a csütörtöki esti szentmisét is. Híven tükrözi elkötelezettségét a páros (szerelmes), illetve a házas hittanja, amit csütörtöki alkalmaink előtt tart. Ezenkívül minden évben ünnepi szentmise keretében megáldja a jegyes és házaspárokat is.

Az egyházi év nagy ünnepeit közösségünkben is megünnepeljük vele. A karácsonyra és a húsvétra való méltó felkészülést szolgálják az adventi és nagyböjti bűnbánati liturgiák. Püspök atya amellett, hogy lelki tükörrel segíti felkészülésünket, lehetőségünk van a szentgyónást is nála végezni.

A vele készült interjút itt tudjátok elolvasni.

pp_atya2

Püspök atya gondolatai a hitről és a közösségről

A jó közösség olyan, mint a membrán: vonz és szűr.

Nem lehet menekülni hittancsoportba, vallásosságba saját valóságunk elől. A valódi vallásosság belehelyez a valóságomba.

Szent az, akivel, ha találkozol, kétséged sincs afelől, hogy Isten létezik és szeret.

A misszió a hit túlcsordulása.

Az imában nem azért mondom ki Istennek a vágyaimat, hogy befolyásoljam, hanem mert szeretem.

Életrajz

  • Született:    Szekszárd, 1950. október 31.
  • Pappá szentelték: Szekszárd, 1974. június 23.
  • Püspökké szentelték: Kecskemét, 1994. május 21.
  • Jelmondata: TECUM PRO TE  (Veled, Érted)
  • MKPK Családügyi Bizottság elnöki kinevezés: 1994
  • MKPK Hitoktatási Bizottság elnöki kinevezés:  2003
  • Tábori püspöki kinevezés: 2009

pp_atya3

Hitét gyakorló római katolikus családban született 1950. október 31-én Szekszárdon. A papi hivatásra diákkora óta készült, a középiskolát a győri Bencés Gimnáziumban végezte el, ahol 1969-ben érettségizett. Utána teológiai tanulmányait szintén Győrben, a Hittudományi Főiskolán folytatta.  1974-ben szentelték pappá. A családpasztorációban kezdettől fogva részt vett, kiemelkedő állomáshelye Pécs volt, ahol többek között Cserháti József megyéspüspök úr titkáraként dolgozott. 1994-ben szentelték püspökké és a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegye segédpüspöke lett. Ugyancsak 1994-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából családreferens püspökké nevezték. Ezen megbízatása teljesítése során mind határon belül, mind határon túl előadásokat tart, lelkigyakorlatokat-, családreferens képzéseket vezet. Kiemelkedő feladatának tekinti a keresztény családok építését. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2003. június 3-5-ei nyári rendes ülésén az a megtiszteltetés érte, hogy a nyugállományba vonuló Keszthelyi Ferenc váci megyéspüspök úr helyett a MKPK Hitoktatási Bizottság elnöki tisztségével bíztak meg. 1995-ben a Központi Papnevelő Intézet rektora, majd 2009-től tábori püspök. 2014-ben, pappá szentelésének 40. évfordulóján korábbi és jelenlegi közösségeivel együtt ünnepelt Kecskeméten, az alkalom kapcsán saját honlapot is kapott.

Csücsop